Български ОТКРИТИЯ  ще предизвикат начало на

НОВА ЗЕМНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Bulgarian Discoveries will cause beginning of

New Earth Civilization