Главна страница  /  За контакт

 

Дистрибутор
ПРИРОДО-СЪОБРАЗНИ
продукти

  начини за изпращане на наши стоки до Вас
или плащане по интернет

 

     

 

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 
         
   ПАРФЮМИ Парфюми от FM Group,
аналози
oна:o>o>o>o>o>o>
5-10 % от цената им > > >
Пако Рабан Долче и Габана
Хуго БосоВалентино
ДейвидoБекамoКристианoДиор
Лакост” „Шанел” „Кензо
НаомиоКембълоДавидов
КашарелоПиероКарден

ДженифърoЛопес
КелвиноКлайноАрмани
 

АЛОЕ ВЕРА

Напитки; Пчелни продукти;
Добавки
;oХранене; Лични хигиена с Алое Вера
Конторл на теглото; Специализиранаoгрижаkзаокожата;
Комбинирани паекети с Алое Вера
  VIP Group Vision International People Group
Международна Народна Група на ПРОЗОРЛИВОСТТА
Хранителни Добавки

Дистрибуция за англоезичния свят
 

Интернет Маркетинг и Уеб дизайн
 

НОВИ НАУЧНИ ОСНОВИ
НА ЗДРАВЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО

 

РЕЦЕПТИ И ДНЕВЕН РЕЖИМ
ЗА ЗДРАВЕ И СВРЪХДЪЛГОЛЕТИЕ

 

ТЕОРИЯ за магнитни дискове "НЕОГАРД" и Електронни Биоизлъчватели "НЕОГЕН"

  Неогард Единствените (за сега) уреди за постоянно излъчване на
Био-вълни (2) с постоянни магнити и оптични кабели. Лекува повече от 100 болести...
  Неоген 01 и 02 Електронни Биоизлъчватели "Неоген" с динамично, променливо магнитно поле.
Вариант 01 - портативен за домашно ползване.
Вариант 02 - разширен, професионален.  Лекуват повече от 100 болести...
  Биолек Универсален мехлем против изгаряне, екземи, външни и вътрешни рани, натъртвания, мускулни и сухожилни разтежения и много други.
Парадоксален начин на изобретение !!!
  Строителни блокове Както всичко изобретено от автора на "Неогард" и "Неоген" и тези строителни материали превъзхождат всичко в тази област. За съжаление ние имаме все още малко информация за тях, защото са току що изобретени. Повече информация от автора.
     
 

 

 
     
 

(горе)

ЛЕМЕБНИТЕ ФОТОНИ
Теория (Нови Открития)

 

Магнитни дискове "НЕОГАРД" и Електронни Биоизлъчватели "НЕОГЕН"

Тази теория, както и всички продукти по-долу,
са дело на автора на тая книга:

ЕДИНСТВОТО НА ВСЕЛЕНАТА

 

        Фотоните не са обикновени частици !!!
    Нашите открития обясниха възникването и развитието на живота за първи път в света с математика и физика.
    Но тук накратко ще кажем следното:
За първи път доказахме, че това, което все още наричаме “Вселена” (всички наблюдавани звезди и галактики), е само едно кълбо с диаметър 1028 см. Това означава, че “Вселената” има граница, която може да бъде преодоляна и да преминем отвъд. Вече съществуват
технологии за това, но то е обект на друг разговор. Тук трябва да разберем само, че нашата “Вселена” К(0)Р се намира в друго още по-голямо кълбо К(1)Р, в което има 1022 броя “вселени” като нашата. Т.е. Нашата “Вселена” е само един Свят от нещо много по-огромно и величествено... Затова трябва да я наричаме не “Вселена”, а Свят. По-голямото кълбо К(1)Р също е Свят, който се намира в още по-голямо кълбо К(2)Р, в което има 1022 броя светове от вида К(1)Р. К(2)Р се намира в още по голям свят К(3)Р, в който има 1022 броя от световете К(2)Р, К(3)Р се намират в К(4)Р, К(4)Р - в К(5)Р, К(5)Р - в К(6)Р и т.н.

  
Нашият Свят К(0)Р (наричан все още "Вселена") го приехме за изходен (нулев), от който излизахме във все по-големи обеми от светове (2, 3, 4, 5, 6, ...). Но логиката в обратния ред, към все по-малки обеми от светове, е същата - от нула (нашия свят) към -1, -2, -3, -4... Т.е. Към все по-малкте светове К(-1)Р, К(-2)Р, К(-3)Р, К(-4)Р, К(-5)Р...


Следователно нашият Свят К(0)Р (наричан все още "Вселена") съдържа по-малки съставни светове (звезди) К(-1)Р, К(-2)Р, К(-3)Р, К(-4)Р, К(-5)Р..., от които се излиза, за да си влезе в нашия.

  
Ние доказахме, че световете К(-1)Р, това са ЗВЕЗДИТЕ, от които се излиза, за да се влезе в нашия. Т.е. звездите са светове К(-1)Р.

  
Световете К(-2)Р, това са ПРОТОНИТЕ, от които се излиза, за да се влезе в звездите. Т.е. протоните са светове К(-2)Р. За наблюдател вътре в звездата, тя ще му изглежда като “вселена” също като нашата, а протоните - като звезди. Т.е. всеки свят К(n)Р е звезда в К(n+1)Р. Т.е. протоните са “звезди” в Слънцето, но тъй като протоните са и “вселени”, техните “галактики от звезди” това са фотоните. Т.е. фотоните са галактики от звезди вътре в протоните...

  
Ние доказахме, че около всяка звезда възниква живот и се развива до ниво “цивилизация”, след което я напуска, развива се между звездите, после между галактиките и накрая напуска света и се заселва в следващия по-голям свят. Колко много звезди - колко много живот!...

  
Следователно, тъй като фотоните са галактики от звезди К(-3)Р (в крайна еволюция), те съдържат невероятно много живот. Невероятно много жизненост.

  
Възможностите на нашия уред “Неогард” са именно тези, да пренася чрез фотоните живота (жизнеността) в нашия организъм през акопунктурните и през други точки, и да извлича замърсените и излишни фотони. Т.е. да възстановява енергийния баланс на организма. Защото всяка болест не е нищо друго освен дисбаланс, химически или енергиен.

  
Фотоните се избиват от атомите при обстрелването им с фотони, с електрони и с други елементарни частици.
   Тъй като човешкото тяло е изградено от електрически заредени частици, които пък са изградени от фотони, следва:

  
Човешкото тяло е огромно обединение на елементарни частици, които пък са огромни обединения от свързани помежду си фотони.

  
Електромагнитният (фотонен) фон около човешкото тяло показва, че в него протичат процеси на енергийно ниво, при които то постоянно поглъща и излъчва фотони. В човешкото тяло трябва да съществува енергийно равновесие, което се изразява в приблизително постоянните му маса и температура.

  
Когато от една страна на човешкото тяло се вкарват фотони, от другата се излъчват фотони, при което неговият енергиен баланс се запазва и в зависимост от енергийния обмен този процес може да бъде полезен или вреден (балансиращ или дисбалансиращ). Ако енергията, която поглъщаме, идва от чиста среда, зареждането с нея е полезно. Ако енергията идва от замърсена среда, зареждането с нея е вредно.

  
Това е така, защото фотоните (галактиките от звезди) изменят конфигурацията си в зависимост от средата, през която преминават. Когато от всички страни на тялото се вкарват фотони, неговият енергиен баланс се нарушава и ако това продължи повече, се разболява. Когато нарушаването на енергийния баланс е за кратко време, това води до отстраняване на някои заболявания, защото паразитните микроорганизми са по-неустойчиви на енергийно натоварване. Когато от всички страни на тялото се извличат фотони, енергийният му баланс се нарушава и ако е дълго време, се разболява. Ако е за кратко, някои болести се отстраняват, защото паразитните микроорганизми са по-неустойчиви на енергиен недостиг.

  
Тялото се защитава от вредни излъчвания на околната среда (ел.полета от уреди, съоръжения и замърсени живи организми), но неговите възможности не са никак безкрайни. Застоялият и изолиран от Природата начин на живот пречи на енергийния баланс, а дисбалансът е синоним на болест, особено когато е за дълго време. Балансът между киселинност рН+ и алкалност рСО- също се нарушава както от външните енергийни полета, така и от вредното предимно киселинно-образуващо хранене (месо, рафинати и вредните им комбинации). А високата киселинност служи за задържане и складиране в т.нар. сметища (мазнини, калцирани кости и сухожилия, чернодробни, жлъчни, чревни, бъбречни и др. отлагания) на вещества и заредени частици в организма, т.е. до излишък, самоотравяне и киселинен дисбаланс (напрежение, свръхвъзбудимост, безконтролни действия). Високата алкалност обратно - повишено излъчване на енергия и вещества (отпадналост, слабост, деконцентрация), алкален дисбаланс. И при двата вида дисбаланс имунната система отслабва, защото вместо за развитие и полезна работа енергията отива за възстановяване на баланса.

   Особено е вредно електромагнитното поле на уредите, когато те се спират и пускат. Тогава екстремно се увеличават излъчва-нията им. Затова е необходимо те да се проектират така, че включването и изключването да става постепенно или хората да попадат или напускат обхвата на ел.полето на машините след достатъчен интервал от време след тяхното пускане или спиране.

   Фотоните, които идват от Слънцето, имат конфигурация, която има здравословно въздействие. Това се дължи на атмосферата, която е отличен естествен защитен и почистващ филтър. Фотоните от електрическите уреди имат конфигурация, която има вредно въздействие. За да се защитим от вредните излъчвания, трябва да копираме, до колкото можем, модела на земния механизъм за защита от космическите лъчения. Т.е. един такъв уред трябва да има освен магнитни още и гравитационни полюси (изкуствено гравитационно поле). Ние познаваме огромно количество уреди за лечение, използващи естествени или изкуствени магнитни полета, но досега не ни е известен такъв, който до има и гравитационно поле. Именно нашият “Неогард” за сега единствен в света притежава освен магнитно поле, още и гравитационно поле. Но освен това притежава и още свойства на обвивката на Земята:

* Спира и отклонява от нас електрически заредените частици от околната среда.

* Изменя конфигурацията на попадащите върху нас фотони така, че тя оказва здравословно въздействие.

В продължение на хиляди години хората използват постоянните магнити за лечение и защита, но това все още е крайно ограничено, защото:

* При повечето заболявания те имат лечебно въздействие, но има заболявания, при които не оказват въздействие.

* Понякога постоянните магнити оказват вредно въздействие и усилват, вместо да намаляват някои заболявания.

* Влиянието на един и същи магнит при едно и също заболяване е различно - подобрява или влошава състоянието.

Някои предполагат, че това се дължи на различия в индивидите, но какви са тия различия, никой не знае...
Съвременната медицина прави опити да отстрани вредното въздействие на постоянните магнити, но без резултат. Липсата на познания за природата на магнетизма затруднява изобретателите. Но нашите открития за същността на магнетизма определиха:

* Фотоните, които преминават и се излъчат от билков материал, имат лечебно въздействие. Защото фотоните получават конфигурацията на средата, през която преминават. За да има излъчване на фотони през билков филтър, е необходимо:
*
В него да има вграден постоянен източник на фотони.
*
Структурата на билковия материал да е такава, че фотоните да преминават през него.

   Магнитите са постоянни източници на фотони, които имат голяма прониквателна способност и за много години запазват свойствата си. Магнитите без филтър могат да лекуват, но могат и да разболяват в зависимост от химичния си състав и средата, през която минават фотоните, преди да вязат в тялото.

   Електроните, които се движат в магнитните полета на постоянните магнити не нанасят поражения на човека, защото са в свързано състояние и малка плътност и се движат по магнитните силови линии, без да засягат тялото. Електроните са опасни само в свободно състояние и притежаващи големи скорости.

   Тялото има способност само да се защитава от електрически заредените частици. То ги улавя и събира на определени места. От тях се освобождава при допир до метални и влажни придмети, свързани със Земята. Обикновено това става през дланите и стъпалата. Понякога то не може да се освободи от натрупванията на заредени частици и в него възникват токови удари - понякога с необратими поражения, понякога фатални.

    П
риродата на гравитационното (1) и био-полето (2) е все още неизвестна на официалната наука. За разлика от нашата:
 

НАШ СВЯТ
и скорости на енергиите

ОТВЪДНИ светове и скорости на енергии 1 (гравитационни),
2 (био), 3 (психо), 4 (интелектуални), ...


    Целият спектър от честоти (от 0 херца надясно до безкрайност) (елементарни и свръхелементарни частици) (енергии) представлява истинският живот, който циркулира от Космоса през нашето тяло. От него зависи качеството на нашия живот и здраве...

    Когато се допре до тялото северният полюс на постоянен магнит (или постоянен магнит, обвит от медна намотка, създаваща променливо магнитно поле) с интензивност минимум 600 гауса, неговите силови линии навлизат в него, свободните заредени частици се насочват по магнитните силови линии към северния полюс на магнита, напускат тялото и навлизат в магнита, където се сгъстяват и от тях възникват електрически неутрални атоми и молекули, които остават в магнита и той се замърсява. Когато излъчва, магнитът трябва да е обвит с билков материал (филтър). Хората се хранят с билкови растения, пият билков чай, правят билкови компреси, но само една малка част се усвоява. Но получената отвън енергия от магнитите се усвоява 100%. При отделяне на излишните заредени частици, на фотоните с лоша конфигурация и на замърсената (с нехармонични трептения) енергия тялото възстановява своя баланс. А балансът (хармонията) е синоним на здраве.
 

 

(горе)
Магнитни дискове за биологична защита "НЕОГАРД"

Черно (северен полюс)


Пълнеж от билков материал (филтър)


Диск.без.указателна.пластина

Червено (южен полюс)

    Този уред е съставен от два еднакви диска с вградени в тях по един диск от постоянен магнит, обработен по подходящ начин и с филтър в централната част от билков материал с голяма концентрация. По периферията е опасан от алуминиев пръстен с канал, по който е навит оптичен кабел (световод). Това устройство е вградено в меден пръстен, а от двете страни са залепени пластини за указатели - червена (южен полюс) и черна (северен полюс). Конфигурацията “алуминий-мед-световод-магнит” се оказа най-благопиятна за максимално улавяне и насочване на фотоните по периферията на диска, което за първи път в света създава изкуствено гравитационно и биополе плюс магнитното.

    
Неогард притежава свойствата на обвивката на Земята:

* Филтрира светлината.
* Увлича вредните частици във вътрешността си и ги складира там.
* Излъчва благотворни честоти.
* Предпазва от електрически заредени частици.

Въздействието на уреда е здравословно в продължение на 5 години, през което време фиртърът се задръства и уредът става негоден за употреба.

Полето, което възниква в околното на диска пространство, е смесено и се изразява от магнитни и от гравитационни силови линии, насочени по приблизително един и същи начин. Силата на полето намалява обратно пропорционално на квадрата от разстоянието от диска. Това ограничава възможностите за защита и лечение в радиус 2 метра около него.

Когато
черната страна на диска е обърната към източника на вредни излъчвания, движещите се към диска електрони и част от фотоните се насочват към него по магнитните и гравитационните силови линии. Електроните се ускоряват по магнитните силови линии към диска и предизвикват в него вторично излъчване на фотони през червената страна на диска. Тези излъчвания са изключително здравословни, тъй като идват от билковия филтър. Фотоните, които се движат към диска, също се насочват по неговите гравитационни силови линии, преминават през филтъра и се излъчват през червената страна като изключително здравословни. Когато червената страна е обърната към източника на вредни излъчвания, електрически заредените частици и част от фотоните се разсейват от насрещно идващите фотони по силовите линии и не достигат до тялото.

        
Видове защити от вредни излъчвания:

Уредът “Неогард” може да се използва по три различни начина за защита от вредните излъчвания.

   1. Когато двата диска са поставени от двете страни на тялото с обърнати към него червени страни, те принудително зареждат тялото по абсцисната ос по силовите линии с енергия отвън, минала през билковия филтър. Ефектът е 100% лечебен. Тялото възстановява енергийния си баланс, като принудително излъчва енергия по ординатата (по силовите линии) в Земята (почвата) и Космоса (атмосферата). Така полето между двата диска е прочистващо, предпазващо и лечебно. В този случай тялото може да се зарежда с енергия единствено през дисковете по силовите линии и не може да се зарежда от Земята и Космоса, тъй като насрещното поле на дисковете спира излъчванията от тях. Т.е. Когато двата диска са обърнати с червените страни на тялото в обх-ват с радиус 2 метра, те го защитават от излъчванията на Земята и Космоса. Този случай е изключително полезен на места, където почвата и атмосферата са замърсени (в големие градове и промишлени зони).
Когато двата диска са поставени от двете страни на телевизор, компютър, радио... с черните страни към него, те противодействат на идващите срещу тялото лъчи, като ги поглъщат. Това е оптимално, когато тялото се намира на повече от 2 метра от ел.съоръженията.

 
   2. Когато двата диска са поставени от двете страни на тялото с обърнати към него черни страни, те принудително зареждат тялото с енергия от Земята и Космоса по ординатната ос. Ефектът е лечебен, когато се намираме в гористи и крайморски райони с чисти води, почва и атмосфера. В този случай тялото възстановява енергийния си баланс, като принудител-но отделя енергия по абсцисната ос през двата диска. Излъчването от червените страни на диска е лечебно, независимо от състоянието на околната среда.
Когато между двата диска има поставен телевизор, компютър, радо... на разстояние 30 см, техните излъчвания се засмукват от черните страни на дисковете и тялото е защитено. Този случай се прилага, когато тялото е близо до източника на вредни излъчвания от ел.уреди.

В помещения с мощни излъчватели е желателно в дрехите на обслужващия персонал да са вградени два диска в областта на слънчевия сплит и паралелно на него на гърба (гръбначния стърб). Дисковете да са с черните страни към тялото. Така то е защитено от всички излъчвания в околното пространство, без идващите от тавана и пода на помещението... За да се отстранят вторичните вредни излъчвания, идващи от тавана и пода на помещението, е желателно те да се покрият с плочи от подходящ филтриращ материал.

 
   3. Когато двата диска са поставени от двете страни на тялото с червената и черната страна към него, полето между тях има много силно локално лечебно и прочистващо въздействие по абсцисната ос. В този случай не се отделя и не се приема енергия от Земята и Космоса.

Методи на въздействие с дисковете “Неогард”
1. Въздействие върху биоактивни центрове (чакри).

Човешкото тяло има 7 основни биоактивни центъра (чакри), които са главните трансформатори на всеобщата космическа енергия към всички структури на тялото. Погрешно е да се мисли, че енергията за организма се получава единствено от химията - храната. Енергията (от надсветлинни скорости) в организма идва преди всичко от Космоса, а химическата храна служи само за обмяна на веществата и за да възбуди циркулацията на космическата енергия. Ето защо състоянието на чакрите е от изключителна, основна важност. Затова не бива да се учудваме на невероятните резултати от въздействието на дисковете “Неогард” чрез чакрите върху целия организъм. Авторът на уредите изчисли мястото, устройството и масата на на първата и последната чакри. За останалите не му остана време.

В зависимост от заболяването дисковете зареждат съответен биоактивен център така, че той е способен сам да се справи с болестта. Официалната медицина няма становище за чакрите (на картинката - място на пресичане на двата канала на космическа енергия "ида" и "пингала"). Тя просто премълчава фактите с чакрите, защото не е в състояние да ги обясни. А фактите показват, че когато се въздейства с постоянен магнит върху тях, организмът реагира по-силно в сравнение със случаите, когато се въздейства върху други области от тялото. По силно даже от въздействието върху болното място.

Теменна чакра (Сахасрара чакра - според йога-наименованията)(дух)
Намера се в областта на епифизната жлеза. Тази жлеза е може би първата връзка с теменната чакра. Въздействието върху нея се извършва само с единия диск в продължение на 1-2 минути с черната (пречистваща, засмукваща) страна и 1-2 минути с червената (зареждаща, излъчваща) страна сутрин и вечер нагладно. Процедурите се извършват два-три дни. Това въздействие засилва умствените и интуитивните способности на индивида. Регулира централната нервна система и помага срещу психически заболявания. При по-чувствителни пациенти времето се намалява наполовина (до 30 сек).

Челна чакра (Ажна чакра)(мисъл)
Началото на прохода, който води към нея се намира между веждите и се нарича “Третото око”. Самата чакра се намира в областта на Хипофизната жлеза. Въздействието върху нея се извършва с един диск в продължение на два-три дни по 1-2 минути с черната страна и 1-2 минути с червената страна сутрин и вечер нагладно. Това засилва паметта, пространственото въображе-ние и концентрацията.

Гърлена чакра (Вишуда чакра)(космос)
Разположена е върху гръбначния стълб на равнището на Щитовидната жлеза. Тя е двойна чакра. Втората й част е в самата Щитовидна жлеза. Въздействието върху нея помага при простуди, грип, пневмония, астма, алергия, нарушена обмяна на вещест-вата. Използват се и двата диска - единият с червената страна към гърлото, а другият с черната страна на шията отзад по 2 минути сутрин, обед и вечер нагладно 3 дни. Това прочиства гърлото от налепи, подобрява функционалността и отстранява възпаления.

Сърдечна чакра (Анахата чакра)(въздух, душа)
Също двойна чакра. Главната се намира на гръвначния стълб на равнината срещу второстепенната, която е по средана на гръдната кост. Контролира сърдечносъдовата система, чувствата и емоциите. Използва се единият диск с червената страна на гръбначния стълб по 2 минути сутрин обед и вечер нагладно за 4 дни. При по-изчистени и здрави хора другият диск може да се ползва заедно с първия с черната страна към гръдната кост. Но това е опасно и трябва да има преди това консултация с лекар. Подобрява настроението и работоспособността.

Слънчева чакра (Манипура чакра)(огън)
Двойна чакра. Второстепенната е в слънчевия сплит, а главната е на нейното ниво на гръбначния стълб. При въздействие с единия диск с червената страна на гръбнака по 3 минути нагладно сутрин обед и вечер за 3 дни се подобрява топлообменът на тялото и имунната система, потиска се развитието на микроорганизми. Влияе благотворно на стомаха, задстомашната жлеза и черния дроб.

Кръстна чакра (Свадистхана чакра)(вода)
Двойна чакра. Второстепенната се намира 2-3 пръста под пъпа, а главната е срещу нея на гръбначния стълб 2-3 пръста над таза. Второстепенната е много вожна, защото е главният вход за космическата енергия, която слиза след чакрата надолу към долната чакра, после се издига през опашната чакра нагоре по гръбначния стълб, захранвайки всички чакри по пътя си; от сахасрара чакра слиза надолу по предната страна на тялото. От Ажна чакра се раздвоява надолу до ноздрите и през небцето и езика се съединява в долната чакра, минава през следващите две второстепенни чакри и излиза каквото е останало през глав-ния вход (изход). Когато езикът не е съединен с небцето, потокът на енергията се прекъсва по главния канал. Т.е. езикът и небцето са главният прекъсвач на енергията. Затова е вредно да се диша през устата, а още по-вредно е при физически натоварвания. Затова спортистите рано приключват кариерата си - не могат да дишат само през носа при натоварвания. А това се дължи на порочното киселинообразуващо хранене и липса на упражнения (алкалообразуващи) за компенсация на свръхкиселинността (повече информ. - Йога [15]). Затова въздействието на дисковете “Неогард” са изключително полезни за възстановяване на спортисти и работници при свръхумора по тази чакра. При въздействие с единия диск с червената страна към гръбначния стълб в продължение на 5 минути 3 пъти на ден преди ядене за 5 дни се подобрява целият храносмилателен тракт и отделителната система.

Опашна чакра (Муладхара чакра)
Разположена е по “дъното” между ануса и половите органи, а нейният двойник - в края на опашната кост. Нарича се Кундалини и също служи като прекъсвач, но по-скоро като полузатворен проход, който с напредване на възрастта постепенно се дозатваря... Йогите тренират тази чакра, за да разтворят прохода дотолкова, че никога да не се затвори. Така се получават свръхспособности (сидхи) и безсмъртие, което се доказва и от нашата физико-математическа теория... При въздействие с единия диск с червената страна върху Кундалини за 10 дни по 2 минути сутрин, обед и вечер на гладно се подобрява половата активност и мускулния тонус. За пречистване на половите органи и на отделителната способност на червата се използват двата диска с черната страна върху Муладхара и Кундалини.

* Когато червените страни са обърнати към тялото, дисковете го зареждат с благотворна енергия.
* Когато черните страни са обърнати към тялото, дисковете го пречистват, като извличат от него вредната енергия.

2. Общо въздействие

Метод А. При заболявания в горната (над пъпа) част от тялото се поставя дясната ръка върху черната страна на единия диск и лявата ръка върху червената страна на другия. Продължителност според заболяването и възрастта, но не по-малко от 15 минути.

Метод Б. При заболявания в долната част на тялото (под пъпа) се поставя дясното стъпало на голо върху червената страна на единия диск, а лявото върху черната на другия. Продължителност според заболяването и възрастта, но не по-малко от 15 мин.

Въздействието върху чакрите и Общото въздействие (методите А и Б) могат да се прилагат в комбинация и с

3. Локално въздействие

о намира приложение при повечето заболявания [12] и е много ефективно при условие, че заболяването е локализирано, не е по няколко части от тялото. Последователното използване на трите метода (1,2,3) помага на организма да се справи и с най-тежки (”нелечими”) болести. За целта е необходимо:

* Пациентът да не прекъсва нито за ден процедурите с дисковете в продължение на 3 седмици. * В два почивни дни да не се правят процедури. * Да се храни само с растителна храна, предимно жива. Забрана на месо, риба, яйца и смесване на белтъчини с въглехидрати. Плодовете само на гладно и след минимум 1/2 час друга храна. Зеленчуци могат да се смесват с друга храна. * Да изпива от 1/2 до 2 литра вода, заредена с дисковете “Неогард”. * Да прави поне елементарни упражнения по 20 минути сутрин и вечер на гладно. А ако упражнява йога [15], всяка болест (включително от т.нар. “Нелечими”), ще бъде победена. Т.е. ние твърдим, че няма нелечими болести. * Дисковете винаги на гладно. Ето някои локални въздействия при някои заболявания:

* Абсцес. Използва се методът “Общо въздействие” (А или Б съответно според горната или долната част на тялото). Продължителност минимум 15 минути, изпиване на 1 литър заредена с дисковете вода.

* Акне. Да се пие до 2 литра заредена с дисковете вода. Хроничното акне изисква ежедневно носене на двата диск върху свадистхана чакра по описания по-горе начин. Вечер последователно методите А и Б с продължителност поне 10 мин.

* Аерофагия. Изпива се дневно по 1 литър заредена с дисковете вода. Единият диск се поставя върху надстомашната област с червената страна, а другия срещуположно на гръбначния стълб с обърната към него черна страна за 20 мин.

* Възбуда, нервност. Изпива се 200 мл вода, заредена с дисковете. Единият диск се поставя в най-горната част на гръбначния стълб, обърнат с черната страна към него, а другият върху Свадистхана чакра пак с черната страна към нея за 20 мин.

* Анемия. Пие се заредена с дискове вода до 2 л. Вечер метод А за 10 мин. Двата диска по Манипура чакра по описанието.

* Ангина и възпаление на сливиците. Двата диска са отпред от двете страни на щитовидната жлеза с различен цвят за две процедури по 15 мин със смяна на цветовете на двата диска. Плюс метод А за 15 мин. Дисковете върху Анахата чакра по описанието или през целия ден в джобовете разделени. Пие се по 1 л заредена с дисковете вода.

* Страхова невроза и безпокойство. По 2 л заредена с дисковете вода на ден. Дисковете се носят разделени през целия ден. Вечер последователно методите А и Б по 10 мин. Може да се приложи и въздействие по Анахата чакра.

* Анорексия. Дневно се пие по 1 л заредена с дисковете вода. Вечер последователно методите А и Б по 10 мин. През деня дисковете се носят разделени. Може въздействие по Манипура чакра по описанието.

* Хронична артроза. В завиисимост коя става е засегната, лечение по метод А или Б за 15 мин. Дисковете да се носят цял ден разделени. Пие се до 2 литра заредена с дисковете вода дневно. При артрози в поясната област се ползват дата диска. Черната страна на единия е върху гръбначния стълб, а червената на другия - върху корема (Свадистхана чакра).

* Астма. Системно метод А за 15 мин и се пие заредена с дисковете вода повече от 1 л. Единият диск с черната страна към щитовидната жлеза. Дисковете се носят разделени през целия ден.

* Рани. В зависимост от мястото методи А или Б и пиене на заредена с дисковете вода. Локално въздействие с един диск с обърната към раната червена страна за 20 мин. Ако раната е възпалена, към това въздействие с диска се прибавя въздействие от другата страна на тялото с другия диск с черна страна към тялото.

* Изгаряния на кожата. Преди всичко да се прилагат класическите методи на лечение и към тях метод А или Б според мастото за 15 мин. Да не се прилагат мазни мехлеми. Единият диск с червената страна върху раната, покрита с марля, напоена с борова смола и пчелен восък два пъти дневно за 10 мин. Изключителен мехлем произвежда откривателят на дисковете [13]...

* Камъни в бъбреците. Пие се дневно до 2 л заредена с дисковете вода плюс метод Б за 20 мин. Дисковете се носят разде-лени цял ден. Може единият диск отпред с червената страна върху Свадистхана чакра, а другият срещуположно на гръбнака, обърнат към него с черната страна.

* Главоболие. Метод А за 20 мин. Може и червената страна на единия диск отзад върху първия шиен прешлен. Задължител-но е пиене на заредена с дисковете вода.

* Остър колит. Поне първите 3 дни консумиране при всяко хранене преди основната храна зареден с дисковете варен ориз. И през деня се пие така заредена вода (еднократно до 200 мл.). Методи А и Б посменно по 20 мин.

* Запек. При атоничен запек - единият диск с червената страна върху гърба (Свадистхана чакра) за 25 мин. При спастичен запек черната страна на същото място два пъти на ден за 15 мин.

* Крампи. Черната страна на единия диск под лявата длан, а червената на другия под дясната за 20 мин. Същото и под стъпалата. Ако крампите са хронични, се пие заредена с дисковете вода и дисковете се носят разделени цял ден. Може и по Манипура чакра по описания начин.

* Зъбобол. Двата диска направо върху лицето с различни цветове по два сеанса от 15 мин два пъти дневно. За всеки сеанс дисковете се обръщат с другия цвят. Джубуренето няколко пъти на ден по 15 минути със заредена с дисковете вода, в която е прибавено малко сода бикарбонат, отстранява възпаление на венците и облекчава гранолом.

* Диабет. Лечението е продължително. Сутрин и вечер по 20 мин метод А. Носене на дисковете разделени през цялото денонощие. Пиене на заредена с дисковете вода до 2 литра. Въздействие последователно върху Вишуда и Манипура чакри по описанието. Пиене на заредена с дисковете вода от варен зелен фасул или зареден за не повече от 5 мин пресен сок от зелен фасул. Ако се прилагат йога упражнения (основен комплекс) с наблягане на позата Странична извивка по 5 мин, излекуването ще е пълно дори и при инсулин. Въпреки твърдението на официалната медицина, че тази болест е нелечима.

* Болки в глезена. При навяхвания и спортни контузии двата диска се поставят от двете страни на външния глезен с различни цветове. Един сеанс и още един с обръщане на цветовете по 15 мин. Може и метод Б за 20 мин. Може и локално приложение на един диск с червеното към болезненото място за 10 мин.

* Болки в лакътя (тенислакът). Дисковете от двете страни на лакътя с черните към него страни за 20 мин. Плюс друга процедура с различни цветове на дисковете. Може да се прибави и метод А за 20 мин два пъти дневно.
* Болки в гърба. Двата диска от двете страни на гръбначния стълб с различни цветове. Два сеанса по 15 мин с размяна на цветовете. Може и посменно метод А и Б за по 20 мин.

* Болки в рамото. Трябва да се открият движенията на ръката, при които болките стават по-силни. Единият диск отпред с червената страна, когато движенията напред или/и нагоре са най-болезнени. Може да се постави и отпред или отзад върху чувствителните точки. Да се търсят тези точки винаги на разстояние - в областта на врата, дори чак до китките и да се третират локално по 15 мин поне два пъти дневно. Другият диск е с черната страна върху гръбнака на Свадистхана чакра. Дисковете се носят разделени през целия ден независимо от причините за болките.

* Болки в коляното. Три сеанса по 10 мин. Първият с черните страни на двата диска към коляното от ляво и дясно. Вторият - същото, но с червените страни. Третият - с различни цветове. Може плюс метод Б за 20 мин.

* Болки в ханша. Отнася се често за коксартроза, предизвикваща много силни болки и инвалидност. Тъй като достъпът до засегнатата става е труден, трябва да се използват и двата диска поне за 30 минути. Единият е с черната, а другият с червената страна към епицентъра на болката. Някои болки в ханша са рефлексни, предизвикани от лумбални увреждания. При болки в тазобедрената става е добре да се поставят двата диска под стъпалата на голо, единият с черната, а другият с червената страна нагоре. Процедурата е 30 минути.

* Болки в ръката. Те обикновено са от ревматичен или травматичен характер. Дисковете се поставят с червените страни към чувствителните точки за 20 мин. Пие се до 1 литър заредена с дисковете вода.

* Болки в гръдния кош. Да се сменят алтернативно матодите А и Б с продължителност 15 мин. При болки в гръдната област да се стимулират двете точки под мишниците на височината на гръдните пъпки. Червените страни и на двата диска са към тялото.

* Екзема. В зависимост от областта на проявление - метод А или Б за 20 мин. Екземата се покрива плътно с подходящ разтвор [13], съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе. Покрива се с марля. Върху нея се поставя единият диск с черната страна към екземата за 30 мин, след което марлята остава много време. Процедурата е сутрин и вечер. За 3 седмици всяка екзема отшумява. При този метод не съществуват нелечими екземи. По време на лечението да се спазват правилата на хранене, описани в глава “Локално действие”. Да се пие заредена с дисковете вода.

* Напукване на кожата при измръзване. При напукване на кожата на ръцете, носа и ушите се прилага метод А. При напукване кожата на краката - метод Б с продължителност 20 мин. Дневно се пие по 1,5 л заредена с дисковете вода. Локалното въздействие е много ефективно. Предварително се намазва засегнатата част с подходящ разтвор [13] съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе. Дискът се поставя върху марля върху поражението, обърнат към нея първо с черната страна за 20 мин и пак толкова с червената. Разтворът не се отстранява през целия ден. Напукването изчезва напълно за 3 дни.

* Фригидност, импотентност. При всички случаи да се изясни причината. Тя може да се дължи на анатомични увреждания, на психични смущения или на телесни заболявания. Да се прилага метод Б сутрин и вечер за 5 мин. Вечер половият орган и опашната чакра се намазват с разтвор [13], съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе. Последователно с черната и с червената страна на единия диск се атакува намазаната чакра за 10 мин сутрин и вечер. След процедурата намазаното се отстранява с леко затоплена вода, заредена с дисковете. Пие се чай от жълт кантарион, трошикамъче и цвят от магарешки трън [13]. Чаят се запарва във вряла вода, заредена с дисковете и кисне 2 часа. Резултатите са 100% положителни.

* Подагра. Прилага си метод Б за 20 мин два пъти дневно. Черната страна на единия диск се поставя върху кожата, предварително намазана с подходящ разтвор [13], съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе. Кризата отшумява за 20 мин.

* Хемороиди. Прилага се метод Б за 20 мин два пъти дневно. Пие се заредена с дисковете вода до 1 л. Да се пие чай от жълт кантарион, зареден с дисковете. След седяща вана болното се намазва с подходящ разтвор [13], съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе. Сяда се върху единия диск, покрит с марля, обърнат с червената страна към ануса. Процедурата е сутрин и вечер по 20 мин за 10 дни. Резултатите са 100% положителни.

* Дискова херния. Прилага се метод А за 20 минути два пъти дневно. Ежедневно се пие по 1 литър вода, заредена с дисковете. Епицентърът на болката се намазва с подходящ разтвор [13], съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе. С черната страна на единия диск се въздейства локално за 30 мин. След това процедурата се повтаря с червената страна на диск. Процедурите са сутрин и вечер за 3 дни.

 Херпес. Прилага се метод А за 20 минути два пъти дневно. Пие се по 1 л заредена с дисковете вода. Локалното въздействие е много ефективно. Херпесът се намазва с подходящ разтвор [13], съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе, след което се покрива с марля. Въздейства се с червената страна на единия диск през марлята 2 дни по 30 мин.

* Високо кръвно налягане. Да се прави общ преглед и електрокардиограма. Прилага се метод А за 5 мин два пъти дневно. При постоянно високо кръвно налягане се поставя единият диск с черната страна върху дясната ръка, а другият диск с червената страна върху Анахата чакра за 10 мин.

* Ниско кръвно налягане. Да се спазват същите назначения, както при високото кръвно налягане, но метод А се прилага за 15 мин и два пъти дневно.

* Чернодробна и панкреасна недостатъчност. Прилага се метод Б за 20 мин преди лягане. Може да се постави единият диск върху черния дроб или панкреаса с червената страна към тях за 20 мин. Половин час преди лягане да се пие отвара от глог, лавандула, липа, маточина, лайка и жълт кантарион, приготвена с вода, заредена с дисковете. Най-доброто средство, наред с дисковете, е Пречистването на черния дроб с лимонов сок и зехтин, което е универсално средство за повечето болести, понеже черният дроб е склад за мръсотии...

* Безсъние. Методите А и Б се сменят ежедневно с продължителност 15 мин. Половин час преди лягане се пие отвара от глог, лавандула, липа, маточина, лайка и жълт кантарион, приготвена с вода, заредена с дисковете. Единият диск с черната страна се поставя там, където се съединяват гръбнакът и черепа за 5 мин преди лягане.

* Ларингит. Прилага се два пъти дневно метод А за 20 мин. При локално въздействие дисковете се поставят отпред от двете страни на горната част на щитовидната жлеза 5 мин с черната страна към гърлото, 5 мин с червената и 5 мин с различни цветове два пъти дневно. Гаргара с чай от лайка, зареден с дисковете. Ако ларингитът е от простуда, местата, където се прилагат дисковете, се намазват предварително с подходящ разтвор [13], съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе.

* Лумбаго. Прилага си метод Б за 20 мин два пъти дневно. Черната страна на единия диск се поставя върху последния поясен и първия кръстен прешлен за 5 мин, след което дискът се обръща към гръбнака с червената страна за 20 мин.

* Гинекологични заболявания. Бяло течение, салпингит, смущения в менопаузата, абсцеси на гърдите, липса на менструация и т.н. Се прилага метод Б (без за гърдите, там е метод А), пие се до 2 литра заредена с дисковете вода. При смущения в менопаузата дисковете се носят разделени през целия ден. Единият диск се поставя с червения цвят към Муладхара чакра в седнало положение, а другият с черния към Кундалини за 10 мин. При абсцес на гърдата се намазва с разтвор [13], съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе и се покрива с марля. Поставя се единият диск с черната страна върху нея 2 пъти по 10 минути дневно.

* Повръщане. Прилага се метод А за 15 мин. Пие се по 100 мл вода, заредена с дисковете на всеки половин час до момента, в който се изпие 1 литър. Черните страни да двата диска се поставят върху стомаха по отвесната му ос за 10 мин преди пиене на водата.

* Диария. Да се търсят причините и да се приложи метод Б за 15 мин. Единият диск с червената страна се поставя на Свадистхана чакра (главната), а другият с черната страна на второстепенната (2 см под пъпа) за 10 мин. При отшумяване на диарията трябва да се продължи с първия диск още 1-2 дни по 5 мин 2-3 пъти дневно. Пие се заредена с дисковете вода сутрин и обед на гладно. Не се приемат течности след 17 часа.

* Кашлица. Метод А 20 мин два пъти на ден и 1 л заредена с дисковете вода според жаждата. Виж и лечението за ларингит.

* Отслабване на паметта. Метод А за 20 мин два пъти на ден. Пие се до 2 л заредена с дисковете вода. Виж и за Ажна чакра.

* Мигрена. Метод А за 20 мин 2 пъти на ден. Виж за Сахасрара чакра. Пие се до 2 литра заредена с дисковете вода. Ако основната причина е храносмилателна, виж за диария за дисковете.

* Невралгии. Цервикобрахиалната невралгия - по метод А, а ишиасът - по метод Б за 15 мин. Дисковете се поставят с черната страна по пътя на нервите за 30 мин два пъти на ден.

* Парализа. Лечението е продължително. На първо място методи А и Б посменно за 30 мин два пъти на ден. При десностранна парализа да се сложи единият диск с черната страна в дясната ръка, а другият с червената страна към дясното стъпало на голо. При левостранна парализа - единият диск с черната страна на лявата ръка, а другият с червената към лявото стъпало. Пие се до 2 л заредена с дисковете вода дневно. Виж и за Ажна чакра.

* Чревни паразити. Пие се заредена с дисковете вода 4-5 пъти по 200 мл дневно плюс метод А за 20 мин 2 пъти дневно. Прави се 6 пъти на ден йога асаната “паун”, а ако е трудна - масаж на корема (силно натискане с въртеливо движение около пъпа по посока на часовата стрелка) или други пози, създаващи налягане в корема.

* Ишиас. Метод Б за 20 мин 2 пъти дневно. Въздействие с дисковете по Свадистхана чакра - червеното на единия диск върху второстепенната чакра, а другият с черното към главната 30 мин 2 пъти дневно. Пийте дневно до 2 л заредена с дисковете вода.

* Тетания, спазмофилия. Когато крампи и други симптоми са в горна част на тялото - метод А, ако са в долна - метод Б по 30 мин сутрин и вечер. Разтриване на крампите с червената страна на единия диск. Пийте до 2 л заредена с дисковете вода.

* Уплаха. Посменно методите А и Б 2-3 пъти на ден за 10 мин. Пийте заредена с дисковете вода според жаждата. Правете два пъти на ден основен йога комплекс [15] (около 40 мин) сутрин и вечер на гладно. Удължете “обърнатите” пози до 2-3 мин, а “рало” до 5 мин. Това лекува без остатък и всякакви други психически болести.

* Стомашни смущения. Метод А поне 2 пъти дневно по 20 мин. Виж за Свадистхана чакра. Пийте дневно до 2 л заредена с дисковете вода. При язва на стомаха черната страна на двата диска се полагат върху стомаха от двете страни на отвесната му ос 2 пъти дневно за 30 мин и още толкова единият с черното на стомаха, а другият с червеното, паралелно от другата страна на тялото (на гръбнака). Може и на разстояние от него. Виж и за Свадистхана чакра.

* Варикозна язва. Метод Б за 20 мин. Червената страна на единия диск е върху стомаха над язвата 2 пъти дневно за 30 мин. Пийте по 200 мл заредена с дисковете вода няколко пъти, докато стигнете до 2 л. Виж и за Свадистхана чакра.

* Възпаление и камъни в жлъчния мехур. Метод А и Б по 30 мин. Виж Пречистване на черния дроб [14]. Пийте до 3 л заредена с дисковете вода. Виж и за Свадистхана чакра.

* Преждевременно остаряване. Дисковете са с отлично противодепресивно действие, повишават самочувствието, разширяват капилярите, ноктите стават по-твърди, зрението по-добро, пониква отново коса, повишава се половата активност. Използват се и против старческа (мозъчна) недостатъчност (объркване, световъртеж, небрежност към себе си, лесно сприятеляване (безкритичност), скъперничество). Всяка сутрин - метод Б за 15 мин, до 2 л заредена с дисковете вода дневно и сутрин и вечер масаж на кожата с такава вода. Виж и за Ажна чакра.

* Очни заболявания. При възпаление на клепачите, при конюнктивит или ечемик се използва червената страна на единия диск за 10 мин два пъти дневно. При възпаление на ириса и при катаракта да се използва черната страна за 10 мин 2 пъти дневно. При кривогледство се поставя черната страна на единия диск върху петия шиен прешлен за 10 мин два пъти дневно. Да се пие до 1 л заредена с дисковете вода. Обикновено очните заболявания се дължат на развален стомах, затова виж “Стомашни смущения”.

* Херпес зостер. На първо място засегнатата област се промива с тинктура от календула и в зависимост от мястото се прилага метод А или Б за 20 мин. При локално въздействие херпесът се намазва с разтвор [13], съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе и се покрива с марля. Черната страна на единия диск се поставя върху марлята по 20 мин сутрин и вечер за 3 дни.

* Стимулиране на кръвообръщението на долните крайници. Единият диск с черната страна се поставя на лумбалната област на гръбначния стълб, другият с червената в областта на хълбочните мускули за 30 мин.

* Сърбежи по кожата. Единият диск се поставя с червената страна върху сърбежа, другият с черната върху предната страна на Манипура или Свадистхана чакра според мястото на сърбежа (до коя от чакрите е по-близо). Продължителност 30 мин.

* Хумеро-скапуларен периартрит на дясното рамо. Дясната ръка се поставя върху черната страна на единия диск, а черве-ната на другия върху болезненото място. За по-бърз обезболяващ ефект и двата диска се поставят върху болежките с черните страни върху тях.

* Затлъстяване. Пийте до 3 л по-дълго заредена с дисковете вода. Половин час преди лягане се пие заредена с дисковете отвара от глог, лавандула, липа, маточина, лайка, жълт кантарион. Месо, риба, яйца са абсолютно противопоказни. А месото е наркотик за нервната система и жлезите. Виж и за Вишуда чакра.

* Ракови заболявания. "Ракът е мутация на нормалните клетки от сгрешен код на ДНК." - така се смяташе до скоро. Но се оказа, че ракът се причинява от изключително упорити паразити като гъбата Кандида. И организмът преобразува свои клетки, богати на кислород и с тях цели да унищожи гъбичките. Т.е. т.нар. "ракови клетки" са ЗАЩИТНИ ТЕЛА срещу гъбичките и други паразити. Унищожавайки "раковите клетки", докторите унищожават защитни клетки на организма.

Понякога заедно с тях унищожават и гъбичките, като си мислят, че това е успех. Напротив - така организмът е станал още по-слаб и понеже заразата е в целия организъм, тя още по-лесно намира друго слабо място.

Гъбата Кандида и подобни зарази се нуждаят от среда с голяма киселинност. Именно с преобразуваните "кислородни клетки" организмът алкализира и локализира заразата и я задушава в алкална среда.

Нашите магнити не само помагат точно на тоя процес на алкализиране, но и абсорбират дисхармоничните трептения и частици, складират ги в себе си и екранират организма от други вредни такива от околната среда, т.е. нашите магнити постигат ТРОЙНА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА.

Но въпреки всичко, наистина има и вид "рак", който се появява при мутация на клетките, но това е по други причини - изключително опасна радиоактивна околна среда - лъчева болест. Симптомите приличат на раковите изменения, които ще обясним по-долу.

ДНК е обвита в ядрото на клетката от предпазител от хистони и нехистони с алкален характер. Свръхкиселинността на организма неутрализира и унищожава предпазителя и външните въздействия на поляризирани частици, дори агресивните и лоши мисли повреждат ДНК (мутация).

Стомахът при хранене с плодове или зеленчуци има 1 000 000 пъти по-голяма киселинност от кръвта. А когато се яде месо 5-6 000 000 пъти. Когато пък месото се смеси с въглехидрати и др. несъвместимости, киселинността на стомаха става невероятно висока - до 10 000 000 пъти. Тази киселинност не стига пряко до ДНК, а по електромагнитен път, просто цялото тяло става свръх заредено с положително заредени молекули и елементарни частици така, че цялата ДНК плува в тях, т.е. в свръхкиселинност.

Затова месото е първото нещо, от което трябва да се освободим. Раковите или мутиралите от радиация клетки се размножават много бързо. Ултравиолетовите лъчи забавят размножаването на раковите (мутиралите) клетки. Рентгеновите лъчи спират размножаването им и им нанасят поражения, но те също така нанасят поражения и на здравите клетки.

Когато се спре рентгенотерапията, раковите клетки се размножават по-бързо от нормалните... Магнитните лъчи са разположени между ултравиолетовите и рентгеновите лъчи в спектъра. Спират размножаването на раковите клетки и ги унищожават, без да повреждат здравите, но само при липса на разсейки. А когато разсейките са на лице, просто трябва да се използват методите А или Б според локализацията на болестта, с което се елиминират ел.заредените частици.

Но това е абсолютно недостатъчно, ако организмът не се освободи от шлаковете. Затова трябва Пречистване на организма (на дебелото черво и черния дроб) [14], защото цялата енергия отива срещу тези шлакове и имунната система (космическите енергии) не върши лечебна работа. При локално развитие на болестта, ако огнището е външно, се покрива с разтвор [13], съдържащ борова смола, пчелен восък, жълт кантарион и зарастличе и се покрива с марля. Поставя се единият диск с черната страна върху нея сутрин и вечер по 20 минути дневно. При всяка процедура дискът се обръща с червената страна към марлята за още 20 мин. Всеки път разтворът се сменя. Лечението е 100% успешно със или без разсейки. Досега не е имало случай, изпълнил нашите предписания, който да не е успешен...

ПОВЕЧЕ ЗА
ТЕОРИЯ НА ЗДРАВЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО

* СПИН. Нашите открития съвсем обективно (физико-математически) доказаха съществуването на най-долната и на най-горната чакри. За останалите просто не ни остана време. Чакрите са генератори (трансформатори) на космическа енергия към тялото. Те имат степен на чувствителност. Над определено ниво на дразнене (от храна, стрес...) те започват да генерират енергия към тялото. Под това ниво не генерират. Когато се тренира йога и гладуване, т.е. когато се тренира недостиг на космическа енергия, нивото на чувствителност на чакрите пада. Т.е. те започват да генерират космическа енергия (виж схемата в началото) при все по-малки дразнения. Т.е. при йога и гладуване все повече се повишават възможностите на имунната система. А официалната медицина прави точно обратното - все по силни, лишени от космическа енергия храни, питиета и лекарства, които разтренират чакрите и колкото повече “лекуват”, толкова повече болестите напредват.

Порочен кръг, от който няма отърваване... Официалната "медицина" няма понятие за ИМУННА СИЛА на имунната система. А такава СИЛА може да се създава само от ЕНЕРГИЯ - космическата ЕНЕРГИЯ. Освен това ние доказахме и съществуването на Дух, Душа и Енергийно тяло у човека, чиито енергии и информационна система за правилно функциониране на организма, много по-съвършена от ДНК, постоянно се руши от порочното (не само месоядно) хранене и “медицина”. Затова ние твърдим, че с йога [15], пречистване на организма [14], нормално (вегетарианско) хранене и въздействие с нашите дискове СПИН, рак и всяка друга болест не са особен проблем.

Най-големият проблем е осъзнаването на човека по космическите закони и волята му, които непрекъснато се рушат пак от порочния начин на живот - порочният кръг.

* Епилепсия. Официалната медицина приема (не доказва), че тя е хронично тежко мозъчно (психическо) заболяване. Това не е вярно. Не всички мозъчни заболявания са психични. “Психе” на гръцки означава “Душа”. Официалната медицина съзнателно или не (от незнание) крие истината за съществуването на Душата (и Духа). Психическите, по-точно душевните заболявания са нарушение на обмяна на енергия (информация) между душата (усещанията, емоциите) и физическото тяло. Така се нарушават различните реакции - физически, умствени, волеви, рефлекторни... Затова вместо да се “лекува” с хапчета, по-разумно е просто да се пречисти организмът и да се тренират чакрите (виж за СПИН) и така връзката между тялото и душата да се възстанови и усъвършенства.... В мозъка на болния от епилепсия има влошена проводимост на нервните влакна от замърсявания. Изключително рядко, почти невъзможно е тази влошена проводимост да е от прекъснати нервни влакна. Защото, когато се появи прекъсване, мозъкът бързо го възстановява или прекарва информацията по околни пътища.

В околното пространство на влошената проводимост се натрупват в двата й края противоположни електрични заряди и когато потенциалът им стане достатъчно голям, прескача искра (токов удар) и болният припада. С Пречистване на организма [14], йога [15], нормално (вегетарианско) хранене и нашето оръжие (дисковете) епилепсията ще се излекува напълно. Когато двата диска се поставят с черните страни върху слепоочията в продължение на 2-3 мин, електрическите заряди, които се натрупват от двете страни на влошената проводимост на нервните влакна или дори на прекъснатите нервни влакна, се прихващат от магнитното поле на дисковете и по неговите силови линии се насочват към северните им полюси. В обема на дисковете, където силовите линии се сгъстяват, от електрически заредените частици, извлечени от главата, възникват неутрални атоми и молекули и те спират движението си, остават в дисковете безвредни и напълно неутрализирани. Ако болният освен йога (с изключение на някои пози [15]), пречистване на организма, нормално (вегетарианско) хранене всяка сутрин, обед и вечер на гладно извършва тази процедура по 2-3 мин, за 6 месеца той няма да получи нито един припадък и ще даде на мозъка да възстанови влакната, даже и прекъснатите. След 6 месеца епилепсията ще изчезне напълно. Но ако се възстанови порочният начин на живот, тя ще се върне. След изчезването на епилепсията, дисковете може да не се прилагат върху главата, но е желателно да се носят разделени ежедневно, защото освобождават от излишните заряди. А епилепсията е натрупване на излишни заряди... За болните от епилепсия е задължително:

* Да не пият заредена с дисковете вода.
* Да не ядат месо, риба, яйца (виж храненето при “Локално въздействие”).
* Да правят упражнения (и йога) всяка сутрин и вечер.
*
Да не поставят дисковете с червените страни към мозъка, което ще доведе принудително до токов удар (припадък).
* Да не ползват само единия диск, което също маже да доведе до токов удар.

*
Сутрин и вечер да прилагат последователно методите А и Б по 10 мин за допълнително извличане на електрически заряди от цялото тяло.

Зареждане на вода, храна и течности с дисковете “Неогард”
Водата е прозрачна течност без цвят, без миризма и без вкус. Нейният химичен състав е известен от 1789 г., когато Лавоазие разбрал, че е съставена от кислород и водород. Но физичните свойства на водата са все още загадка. И до днес специалистите си задават въпроси за реакцията на водата при някои специфични условия. Нейните физични характеристики се променят с течение на времето или според месторазположението в пространството и според атмосферното налягане.

Ако поставим бутилка вода върху червената страна на единия диск и я затворим отгоре с черната страна на другия в продължение на 1 час, водата в бутилката изменя физичните си свойства, без да променя химичния си състав. Така заредената вода запазва свойствата си за 5 дни. Тя е лека, усвояема, минерализирана и няма недостатъка да формира микрокристали, които са изключително вредни за организма. Въздействието върху човека става очевидно, ако се консумира поне 3 месеца.

Така заредената вода има учудващата способност да прочиства. Това има приложение при лечение на затлъстяване, смущения в уринирането, ревматизъм, подагра, преждевременно остаряване. Пиенето на зареждана 2 часа вода разгражда камъните в бъбреците и жлъчката за 7 седмици. При задържане на урината трябва да се пие по 50 мл заредена вода през всеки половин час през деня за 5 дни. Пиенето на заредена вода, съчетано с използване на дисковете, помага при психосоматични смущения и артрози. Пиенето на билков чай, зареден с дисковете, помага много при безсъние. Билковият чай трябва да се приготвя в емайлирани съдове. Правенето на масаж сутрин и вечер с такава вода намалява бръчките по кожата и забавя стареенето. Холестеролът, отложен по стените на кръвоносните съдове, се елиминира и дейността на сърцето се облекчава.

Желателно е всеки член от семейство да притежава по един комплект дискове. Така заболяванията дори могат да станат извънредно рядко явление.

Дисковете освежават мозъчната дейност, засилват паметта и могат да направляват хармоничен енергийния обмен (душевното равновесие) между хора в едно помещение.

Когато са обърнати с черната страна към тялото, дисковете приемат енергия. Обърнати с червената - предават енергия.

Зареждането на вода, варена и печена храна, чайове и др. трябва да е в порцеланови, стъклени или пластмасови съдове (прозрачни за електроните и гравитронните материали). Продължителността е най-малко от 1 до 2 часа, но ако е повече, няма да е излишно. Единият диск се поставя отдолу под съда с обърната нагоре черна страна, а другият отгоре на съда с обърната надолу червена страна. В този случай се засилва зареждането с енергия от Слънцето и Луната. Ако дисковете са обърнати в обратен ред - долният с червеното нагоре, а горният с черното надолу, засилва се зареждането с енергия от Земята. В този случай между долния диск и съда може да се постави билка и нейните лечебни свойства ще преминат безконтактно в течността или храната, която се намира в съда. Заредената с дисковете вода има свойствата на живите течности - на кръвта, на растителните сокове, на меда и киселото мляко, на морето. Зареждането на тялото и на храни и течности с дисковете “Неогард” е зареждане с живот!

Действие върху растенията
Растения, поливани със заредена с дисковете вода, израстват с 20-40% повече от другите. По-издръжливи са. Отрязани, те остават свежи по-дълго време. Зеленият цвят при тях е по-тъмен. Ако са плодове и зеленчуци, техните сокове имат огромна пречистваща и възстановителна способност.

Противопоказания
Те се отнасят най-вече за болни със сърдечен стимулатор и при всички, които имат имплантирани изкуствени материали; за бременните жени (главно през първите 3 месеца от бременността), болни с напреднала спазмофилия, крайно психично болни. Последните обаче при строг външен контрол от лекар и от наш специалист ще бъдат 100% излекувани при функционално заболяване. При соматично ще е много по-трудно. А може би ще има и невъзможни случаи. Но трябва да се опита... Деца до 3 месеца не се лекуват с дисковете. При лечение на мозъка и очите трябва да си служим с дисковете по-внимателно и за по-кратко време. Дисковете не предизвикват шокови състояния и не усложняват състоянието. С тях не се привиква. Получените подобрения отначало идват бавно, почти незабележимо, но с продължаване на процедурите според необходимото време ефектът се увеличава с геометрична прогресия. Подобренията са трайни и евентуални остатъчни оплаквания могат да се лекуват с повторение на процедурите най-малко след 1 седмица.

ЗАЩО

приложението на други видове магнитни средства за лечение и профилактика трудно дават резултати, и по (скритата) статистика в 20% от случаите магнитни средства причиняват вреда, влошаване и разболяване?

1. Причината е много проста и ние я казахме в началото - ако околната среда е нездравословна, заразена или с дисхармонични вибрации, магнитите ще ги усилят и ще ги вкарат в тялото. Т.е. ще го увредят.
2. Магнитите от една страна извличат вредностите, но по ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ СИЛОВИ ЛИНИИ повечето от тях се връщат обратно в организма, защото силовите линии са затворени. Само малка част от тях се разсейва в околното пространство.
3. Ние сме отстранили тоя естествен дефект на магнетизма, чрез филтъра, който поглъща и складира в себе си вредностите. Той се запълва за 5 години, след които магнитният уред "Неогард" се бракува..

ПАНАЦЕЯТА

Оказа се, че тя съществува. Тези уреди я доказват. Т.е. те са част от нея. Т.е. те не са 100% панацея, но те ни позволяват да я разберем, осъзнаем и да я използваме. И по-бързо да я овладеем.

Всички заключения от използването на постоянните магнити за лечение и защита от вредни излъчвания се основават на:

* Практическите резултати при работа с пациенти на френския лекар Louis Donnet.
* Теоретичните и експериментални изследвания на автора на уреда “Неогард”.
* Теоретичните и експериментални изследвания на пишещия тези редове.
* Медицински протокол ТУ 500.100.003 на ВМА, София.
* Технически протокол ТУ 5001.0СЗ на под. 22 900, София.
* Изследвания на катедра “Микробиология” в Медицински университет, Пловдив.

Литература:
[1] Карцев В. Магнит за три тысячелетия. Атомиздат, Москва, 1978.
[2] Тростников В. Близкое и далекое. Знание, Москва, 1963.
[3] Боев Б. Учителят на образованието. Сила и Живот. Бургас, 1994.
[4] Манев В. Продължение на теорията за гравитацията. Неоген. Пловдив, 2000.
[5] Христов Х., Райчев П. Постижения на съвременната физика. Народна просвета. София, 1968.
[6] Бялко А. Наша планета Земля. Наука. Москва, 1983.
[7] Манев В. Принцип на подобието. Приложения. Неоген. Пловдив, 2000.
[8] Herald International Tribune. Published with the New York Time* and the Washington Post. “Scientists Bring Bean of Light to a Stop. Frankfurt, 19.01.2001.
[9] Манев В. Възникване и развитие на живота. Неоген. Пловдив, 2000.
[10] Janossy L. Relativiteselmelet es fizikai valosag. Originally published by Gondolat Konyvkiado. Budapest, 1969.
[11] Манев В. Гравитационни сили на отблъскване. Неоген. Пловдив, 2000.
[12] Louis Donnet. Editions Dangles, St-Jean-de-Braye (France), 1985.
[13] Каталог на GM Corporation. София, 2001. Бул. В. Левски, #100-Б.
[14] Малахов Генадий. Пречистване на организма. Здраве и щастие. ISBN 954-8099-12-8.
[15] Евтимов Винцеслав. Йога. ОМ. София, 1992. ISBN 954-8080-01-X.
[16] Манев В. Същност на магнетизма. Неоген. Пловдив, 2001. ISBN 954-90414-9-2.

Написаното е от Тончо Бонев (август, 2005) по книгата “Същност на магнетизма”[16] на Манев и по други негови книги, като е ползвал нови изследвания на автора на дисковете “Неогард”,  както и свой собствен опит с дисковете и други природо-лечебни методи и средства.

      Цена на единичен комплект НЕОГАРД и до 3 комплекта - 17 лева без пътните разноски при начин на изпращане ДО ПОИСКВАНЕ. Виж долу. При повече броя комплекти - допълнителна информация - заявете нужното ви количество и след като направим проучване за пътните разходи, ще ви се обадим допълнително за уточнение.

За лични консултации

Виж ДОПЪЛНИТЕЛНО с пътни
разноски колко е цената за един комплект

 

(горе)
Електронни Био-излъчватели "Неоген"

ооооооо

оо

     Начинът на приложение на тези уреди е същият, както при постоянните магнити "Неогард". Но тук продължителността на третиране на болното място е индивидуално, според ефекта от приложението. Полето (излъчването) тук не е постоянно, а променливо, динамично и неговите параметри могат да се променят при професионалния (по-големия) апарат по избор от лекар специалист с потенциометрите за регулация. При уреда за домашно ползване параметрите се променят в малки граници. И при двата апарата магнитното поле се създава не от постоянни магнити (както при "Неогард"), а от бобини с променлив ток.

 

Т.е. магнитното поле, създадено от тези електронни уреди, е променливо.

       Особеното най-голямо постижение (изобретение) и на двата апарата това са апликаторите (устройствата), които се полагат върху болното място. Те също както и при "Неогард" са изработени от концентриран билков материал, който променя излъчените фотони с лечебните качества на вложените билки. Апликаторите са изключителната запазена марка на тези апарати.

        Уредите се използват с огромен успех при спортисти (срещу травми -  бързо лечение) и при преумора за бързо възстановяване.

        Всички показани тук уреди и средства за лечение притежават държавно разрешително за качество, т.е. тяхното приложение е узаконено от държавата.

 

       Цена на един брой НЕОГЕН за домашно ползване е 350 лева, а за професионалния за оборудване на квалифицирани медицински кабинети и медицински лица - 1300 лева, без пътните разноски при начин на изпращане ДО ПОИСКВАНЕ. Виж долу. При повече броя комплекти - допълнителна информация - заявете нужното ви количество и след като направим проучване за пътните разходи, ще ви се обадим допълнително за уточнение.

 

Виж ДОПЪЛНИТЕЛНО с пътни
разноски колко е цената за една бройка

 

 

(горе)
Мехлем "Биолек"

ооооо

оо

     На пръв поглед това е най-обикновен мехлем. Но неговата уникалност се разбира от
историята на неговото създаване.

      Братът на автора на мехлема като дете бил болен от "неизличима" според официалната медицина екзема на краката. Раните оголвали до кости пръстите на краката. Появила се и гангрена. Майката на детето го водела на различни лекари - без успех. Последният лекар казал, че трябва веднага да му отрежат краката над глезените, иначе детето ще умре. Уплашена, майката не могла да вземе решение, прибрали се от големия град вкъщи.


Спасен животът с цената на отрязани крака или бърза смърт? Нима това не е едно и също? Живот без крака, нима това не е смърт? Само че бавна.


       Майката не могла да понесе този избор и от мъка припаднала...

        Но веднага след това на сън й се явила жена в бяло (фея). Ние не знаем коя е била тази фея. Но тя с блага усмивка се опитала да успокои майката. Казала й да на се притеснява и че детето ще се излекува. Феята продиктувала рецепта за чудодеен мехлем и изчезнала. Майката се събудила на часа и веднага записала рецептата. На другия ден купила всичко необходимо, от което се получил този мехлем. След 3 седмици мазане краката на детето започнали да оздравяват и само за два месеца болестта (екзема, гангрена) била забравена. Излекуването било пълно...

        Заслугата на автора на мехлема е тази, че прави множество лабораторни изследвания в научни институти, множество клинични изследвания, класификация на болестите, начини и количества на третиране. Включително в комбинация с магнитите "Неогард" и с уредите "Неотон", с които ефективността на мехлема се повишава многократно, както и неговата трайност..

        Резултатите се оказали ...невероятни
. ...


       
Състав и свойства:
        Кремът съдържа растителни нерафинирани мазнини; смола, извлечена от живи голосеменни растения; със силно антисептично и оздравително действие на пчелния восък и планински билки, подсилващи имунната система, пречистващи кръвта с възстановяващо действие.

        Използва се за намазване (външно), но и за пиене (вътрешно), което го прави универсален за решаване на много здравни проблеми.

        Ефективността му се усилва многократно в съчетание с магнитните дискове "Неогард".

        Няма противопоказания, но за по-сигурно да не се използва при деца под 1 година.

        Начин на употреба:

*
Херпес-зостер.

        Христина Стоева (Бургас)

        Синът ми Ангел е на 14 години, ученик в 6-ти  клас. През март се разболя от херпес-зостер - гърбът, гърдите, дупето и слабините му бяха на червени петна, които го сърбяха и боляха. Лекуващата лекарка му предписа антибиотици и едно синьо мастило, с което го мазах цяла седмица, но те пак излизаха... След мазане с Вашия крем, само за два дни пъпките започнаха да изчезват... Лекарката ме помоли да й занеса кутията, за я предписва и на други деца...

*
Силен зъбобол..

        Георги Стоянов, 32 годишен (Пловдив)

        Имах силен зъбобол. Кариесът беше много голям. Опитах с течен аналгин. Болката продължаваше. Но мой приятел ми препоръча Вашия крем. Натъпках мястото на болката с крема, но и намазах и венците си. След около 3 минути болката изчезна напълно. Не можех да повярвам. Имах чувството, че всичко тове е било сън...

*
Ангина, възпаление на сливиците.

        Разбива се една чаена лъжичка от крема в 200 грама горещ чай отлайка. Водата от чая се зарежда с магнитните дискове "Неогард". Половината от количеството се изпива, а с останалата половина се изплаква устната кухина. След три процедури (сутрин, обед и вечер) ангината и възпалението на сливиците изчезват напълно.

*
Остър артрит..

        Засегнатата става се намазва с крем и се масажира. Подобрения настъпват след втория ден. Процедурата - вечер предилягане.

*
Хронична артроза.

        Това ставон заболяване се появява в средна възраст. Предизвиква болки и схващания на ставите. Причинит са разнообразни, често механични.

        Засегнатите места се намазват с крем и се масажират. След петата працедура - подобрения. Процедурите - вечер преди лягане.

*
Артрит на долните крайници.

        Това е смущение в оросяването на долните крайници. Засегнатите места се намазват с крем и се масажират. След петата процедура - подобрения. Процедурите - вечер преди лягане.

*
Астма.

        Консумира се 3 пъти дневно по 200 грама преварена вода с разтворен в нея 1 кафяна лъжичка крем. Преди това водата се зарежда с магнитните дискове "Неогард".

*
Рани.

        Прилага се локално. Заздравяването започва през втория ден. Подхранва възстановяващите се структури и ускорява значително процеса.

*
Изгаряния на кожата.

        Да се консумира дневно по 1 литър вода, заредена с магнитните дискове "Неогард". Кремът се прилага се локално. Заздравяването започва през втория ден. Подхранва възстановяващите се структури и ускорява значително процеса.

*
Болки в глезена.

        При навяхване, болезнените места се намазват обилно с крем и се масажират. Процедурите - сутрин и вечер в продължение на 5 дни. Процесът ще стане по-ефективен, ако след процедурата от двете страни на глезена се поставят магнитните дискове "Неогард" с разноцветни страни, като цветовете се сменят през 15-20 минути. Болките изчезват напълно.

*
Болки в лакътя (тенис лакът).

        Намажете обилно и масажирайте болезнените места. Процедурите - сутрин и вечер за 3 дни. Процесът ще стане по-ефективен, ако след процедурата от двете страни на ставата се поставят магнитните дискове "Неогард" с разноцветни страни, като цветовете се сменят през 15-20 минути. Болките изчезват напълно.

*
Болки в ханша.

        Често това е кокс артроза с много силни болки до инвалидност. Тъй като достъпът до ставата е трден, трябва да си пие 3 пъти дневно по 150 грама преварена и заредна с магнитните дискове "Неогард" вода с една кафена лъжичка крем, разтворен в нея.

        Някои болки в ханша са рефлексни, предизвикани от лумбални увреждания.

        При болки в тазобедрената става е добре да се намажат стъпалата с крем, да си масажират и да се прилагат локално (в ставата и под двете стъпала) магнитните дискове "Неогард" с различни цветове, като се редуват през 15-20 минути.

*
Болки в ръката.

        Обикновено от ревматизъм или травми.

        Да се пие дневно по 1 литър вода, заредена с магнитни дискове "Неогард". Болезнените места се намазват с крем и се масажират. Процедурата - 3 пъти всяка вечер преди лягане.

*
Болки в гръдния кош.

        Стимулиране на двете точки под мишниците на височината на гръдните пъпки. Точките и болезнените места се намазват с крем.

        Пие се 3 пъти дневно по 100 грама преварена и заредена с магнитни дискове "Неогард" вода с 1 разтворена в нея кафяна лъжичка крем. Процедурите - само 2 дни и болките изчезват напълно.

*
Екзема.

        Екземата се покрива плътно с крем. Пие се 3 пъти дневно по 100 грама чай от жълт кантарион и зарастличе, с 1 кафяна лъжичка крем, разтворен в него. Водата за чая се зарежда с магнитни дискове "Неогард". Подобрения - на втория ден. Процедурите - пълното излекуване на екземата.

*
Напукване на кожата от измръзване.

        Пийте 3 пъти дневно по 100 грама чай от жълт кантарион и зарастличе с една кафяна лъжичка крем, разтворен в него. Водата за чая заредете с магнитни дискове "Неогард".

        Локалното въздействие с крема е много ефективно.

        Напукването изчезва за 3 дни.

*
Фригидност, импотентност.

        При всички случаи да се изясни причината. Може да се дължи на анатомични увреждания, на психични смущения или на други заболявания.

        Пийте 3 пъти дневно по 100 грама чай от жълт кантарион с една кафяна лъжичка крем, разтворен в него. Водата за чая заредете с магнитни дискове "Неогард".

        Вечер опашната кост се намазва с крем и леко се масажира.

        Процедурит - без прекъсване 10 дни.

*
Варикозна язва.

        Пийте 3 пъти по 100 грама чай от жълт кантарион и зарастличе с една кафена лъжичка крем, разтворен в него. Водата за чая заредете с магнитни дискове "Неогард".

        Процедурите продължават 20 дни.

*
Преждевременно остаряване.

        Пийте чай от заредена с магнитни дискове "Неогард" вода и от жълт кантарион с разтворен в него 1 кафена лъжичка крем. Това има и противодепресивно действие, повишава самочувствието, разширява капилярите на долните крайници.

        Това възстановява организма - ноктите стават по-твърди, зрението се засилва, косата отново пониква, и половата активност се възстановява.

        Тази терапия е и при старческа мозъчна недостатъчност (объркване, световъртеж, небрежност към себе си, лесно сприятеляване, скъперничество).

        Сутрин и вечер се масажира кожата (и на лицето) с крем. Втрива се и в корените на косата.

*
Сърбежи.

        Пийте 3 пъти дневно по 100 грама чай от жълт кантарион и зарастличе, с една кафена лъжичка крем, разтворен в него. Водата за чая се зарежда с магнитни дискове "Неогард".

        Мазане с крем и масажиране мястото на сърбежа. Процедурите - 2-3 дни.

*
Разширени вени.

        Пийте 3 пъти дневно по 100 грама чай от жълт кантарион с 1 кафена лъжичка крем, разтворен в него. Водата за чая се зарежда с магнитни дискове "Неогард".

        Разширените вени мажете обилно с крем и масажирайте. Процедурите - 20 дни. Облекчаването настъпва мигновено, но пълно отстраняване на разширени вени се наблюдава само в единични случаи. За това е необходимо Пречистване на организма и йога упражнения. Трудно е, но това е ПАНАЦЕЯТА !!!

 

         Цена на един брой БИОЛЕК - 4 лева без пътните разноски при начин на изпращане ДО ПОИСКВАНЕ. Виж долу. При повече броя комплекти - допълнителна информация - заявете нужното ви количество и след като направим проучване за пътните разходи, ще ви се обадим допълнително за уточнение.

 

Виж ДОПЪЛНИТЕЛНО с пътни
разноски колко е цената до 6 бройки

 

 

(горе)
Строителни блокове
- ИЗОЛАЦИОННИ ТУХЛИ

 

        

 

 

ПОВЕЧЕ ЗА
ТЕОРИЯ НА ЗДРАВЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО

 

123
(горе)
Изпращане на наши стоки до Вас

 

 

Магнитни дискове "НЕОГАРД", Електронни Биоизлъчватели "НЕОГЕН", натурален крем БИОЛЕК, изолационни тухли и мн. др. произлизат от

тази теория, както и всички продукти по-горе,
са дело на автора на тая книга:

ЕДИНСТВОТО НА ВСЕЛЕНАТА

 

 

Изпращане на наши стоки до Вас

 

Най-лесният, сигурен и приемлив начин и за двете страни (купувач и дистрибутор) е
ИЗПРАЩАНЕ ДО ПОИСКВАНЕ
до пощенски клон - до нашия за плащане и после до вашия за изпращане на стоката. Виж долу
 

        Пощите отказват да приемат пратки, съдържащи чупливи и особено течни материали (страх от взрив и повреда).

Затова ползваме куриерска услуга (куриер лично доставя пратката в точен ден, час и на точен адрес) и заплащането става на куриера. Ако на посоченото време и място получател не се яви, куриерът не чака и връща пратката. (Така ние поемаме плащането по разкарването на пратката напред-незед........)

Тази услуга е

               10 лв. и затова е рисковано Централният офис да изпраща директно пратки на потребител. Затова трябва Дистрибутор за посредник, който да гарантира получаването. Ако той провали пратка, губи правото си на дистрибутор. Затова Вие трябва да заявите стока на дистрибутор и да платите предварително стоката и куриерската услуга.

Плащания от клиент за Алое Вера

          За поръчки
          над 120 лв.
фирмата изцяло поема цената на куриерската услуга и клиентът не плаща за доставка.

         1. По банков път. Ръчно чрез писмени формуляри в банка, или чрез интернет-банкиране.
                  >  Междубанков превод -
1.10 лв.
(до 100 000 лв.)
                  >  Вътрешнобанков превод 0.20 лв.
(не се налага)
                  >  Междубанков превод - 9.00 лв. над 100 000 лв.
(едва ли ще се наложи)
         2. С пощенски запис.

за лева    такса

за лева    такса

за лева    такса

  до 5  >   0.25

до 50  >   1.15

до 90  >   1.95

до 10  >   0.35

до 55  >   1.25

до 95  >   2.05

до 20  >   0.55

до 60  >   1.35

до 100  >   2.15

до 25  >   0.65

до 65  >   1.45

до 110  >   2.35

до 30  >   0.75

до 70  >   1.55

до 120  >   2.55

до 35  >   0.85

до 75  >   1.65

до 130  >   2.75

до 40  >   0.95

до 80  >   1.75

до 140  >   2.95

до 45  >   1.05

до 85  >   1.85

до 150  >   3.15

         3. Лично на дистрибутор (ако той и/или клиентът е от същото населено място или те могат да пътуват).
             И двата начина документират поръчката и дистрибуторът е задължен от закона да я изпълни. Или да върне парите, ако не я изпълни. В противен случай
- двойна санкция: чрез икономическа полиция и от централата със загуба на права като дистрибутор и глоба.

 

 

 

 


В
ъзможно е пращане на стоки
(каталози, формуляри, парфюм-писалки, флакон-тестерчета и др.) или нечупливи и не течни стоки по пощата.
Ето цени на пратки
по пощата за нас:

тежест в гр.

цена на писмо в лв.

+ препоръчано в лв.

+ плик в лв.

крайна цена

 до 20

0.55

0.54

0.40

1.49

 до 50

0.63

0.54

0.40

1.57

до 100

0.65

0.54

0.40

1.59

до 150

0.75

0.54

0.40

1.69

до 250

0.85

0.54

0.40

1.79

до 300

0.95

0.54

0.40

1.89

до 350

1.05

0.54

0.40

1.99

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Повече инфо не вреди...

 

 

124
(горе)

Плащания от клиент за
Магнитни дискове, крем и електронни биоизлъчватели

Ползваме куриерска услуга на ЕКОНТ (куриер лично доставя пратката в точен ден, час и на точен адрес) и заплащането става на куриера. Ако на посоченото време и място получател не се яви, куриерът не чака и връща пратката. (Така ние поемаме плащането по разкарването на пратката напред-незед........).

Тази услуга на ЕКОНТ е 10 лв. за доставяне на адрес и 6 лева за доставяне до офис на ЕКОНТ, от който да си получите пратката. При повече количества и над 1 кг. пратки, цената расте. Уточнения допълнително при уговорка с вас по телефон или имейл.

         Затова е рисковано Централният офис да изпраща директно пратки на потребител, без да сме сигурни, че получателят ще се яви. Затова трябва да платите предварително стоката и куриерската услуга до поискване на следния адрес:


Адресът ми (за пощенски запис) е:
ул. "Хан Крум" 14-Б, 4300 Карлово, Тончо Бонев Бонев;
тел. 088 555 69 72,  e-mail: tbbyog@gmail.com ; Skype: yogtoncho

 

Вариантът "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ", т.е. плащане при доставка, не е приемлив за нас, понеже няколко пъти заявители не се явяват на посочения от тях адрес и ние плащаме пътни за наша сметка само за разкарване на пратката.... Затова:

 

Най-добрият вариант е да изпратите парите ДО ПОИСКВАНЕ в пощата в Карлово - 4300 и да пишете трите ми имена. Така ще си спестите писане на адреса ми. И парите пристигат за минути. Цената при този вариант за пътните по пощата и ДО ПОИСКВАНЕ е 3 лева.

 

ДВА ПЪТИ ПО-ЕВТИНО от варианта с ЕКОНТ за доставка до пощата (офиса на ЕКОНТ) и повече от 3 пъти - до дома.

Когато получа пощенски запис
ДО ПОИСКВАНЕ (0-2 дни след като го изпратите), до 2-4 дни ще получите заявеното.

Когато изпратите парите, пуснете безплатен SMS по интернет (ако е възможно) или "стрела" на телефона ми, за да проверя веднага дали Ваш превод е пристигнал.


Изпратете ваши:
1. Три (пълни) имена по паспорт (при получаване ще Ви го искат).
2. Точен адрес. За "ДО ПОИСКВАНЕ" е необходимо само да посочите трите си имена по лична карта и населеното място с пощенския код на пощенския клон, от който да получите пратката.
3. Телефон.

 

 

Магнитни дискове "НЕОГАРД", Електронни Биоизлъчватели "НЕОГЕН", натурален крем БИОЛЕК, изолационни тухли и мн. др. произлизат от

тази теория, както и всички продукти по-горе,
са дело на автора на тая книга:

ЕДИНСТВОТО НА ВСЕЛЕНАТА

 

НОВИ НАУЧНИ ОСНОВИ
НА ЗДРАВЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО

 

РЕЦЕПТИ И ДНЕВЕН РЕЖИМ
ЗА ЗДРАВЕ И СВРЪХДЪЛГОЛЕТИЕ

 

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук:

 
 

 
 

 
 
 
 

Рекламирай ТУК на английски
Авторско право
©
BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът